Skip to main content

Club van 50 vergadering 19 maart

Beste leden, ouders en belangstellenden van de Club van 50
Op dinsdag 19 maart organiseren we in de kantine de 2e bijeenkomst van dit seizoen met de club van 50. Het doel van deze bijeenkomst is de leden te informeren en wellicht al een keuze te maken wat we voor Movado kunnen betekenen. In november 2023 hebben we al wat ideeën opgehaald maar dit kan natuurlijk nog ter plekke worden aangevuld. De Cv50 kan natuurlijk altijd nog leden gebruiken. Het doel is de vereniging te ondersteunen met een gift van € 50 per jaar waar we vervolgens met zijn allen een bestemming voor bedenken. Wie zich nog niet heeft ingeschreven en dat nog wil doen is natuurlijk ook welkom. De leden die al wel staan ingeschreven worden verzocht, voor zover ze dat nog niet hebben gedaan, hun bijdrage voor het jaar 2023-2024 over te maken naar de penningmeester, ovv Club van 50. De Cv50 incasseert de bijdrage niet! Deelnemers dienen het bedrag echt zelf naar de vv over te maken op rekening NL54ABNA0442970749 t.n.v. SC Movado ovv Club van 50 We hopen zoveel mogelijk mensen te zien op de 19e maart om 19.30 in de kantine.
Met vriendelijke groet, Erik en Linde