Skip to main content

Onze club SC MOVADO

Allereerst willen we Fred Lichteveld en Kim Blokland bedanken voor hun inzet binnen het bestuur.

Wat is een vereniging? Dat is een club mensen die dezelfde hobby uitoefenen en zich door die hobby verenigen met elkaar.

Onze gezamenlijke hobby is het uitoefenen van een sport t.w. korfbal, jeu de boules e.d. Met elkaar proberen wij een leuke vereniging te zijn waar we herin-neringen met elkaar maken op feestjes, ons jaarlijks kamp, tijdens activiteiten, tijdens de korfbalwedstrijd, er is altijd wel iets te doen bij de club of we onder-nemen activiteiten met elkaar als vrienden van de club.

Carnaval vieren met een grote groep, kijk eens rond in de groep wat verbindt jullie met elkaar? Heel veel kennen elkaar van de club. De club waar we alle-maal ons best voor doen om die in stand te houden. Op sommige momenten loopt het niet zo “lekker” in de club en dan wordt er wel gezegd ja dat is hun schuld of dat hebben zij niet goed geregeld. Maar het is niet hun of zij: de ver-eniging zijn wij. De groep die zich met elkaar verbindt door het uitoefenen van dezelfde hobby. WIJ met elkaar zullen de club draaiende moeten houden om zo nog meer herinneringen met elkaar te kunnen maken, tijdens de korfbalwed-strijd, de activiteit, op het feestje, tijdens ons kamp enz.

Al een tijdje staan er oproepen in onze Memovado voor diverse functies. De JC zoekt diverse leden om hun commissie sterk te houden. De functie wedstrijdza-ken is helaas nog niet vervuld. Andrea heeft aangegeven ermee te stoppen aan het einde van het seizoen. Wie of welke leden nemen dit stokje van haar over? Deze functie zal ingevuld moeten worden anders wordt korfballen heel lastig. Communicatie van en naar de bond zal noodzakelijk blijven. Andrea zat ook in het bestuur, om haar functie over te nemen is dat niet noodzakelijk. Ook zijn wij als club op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden die Fred, als voorzitter, en Kim kunnen vervangen.

De club zijn wij met elkaar. Als we de vereniging willen laten voortbestaan om met elkaar nog meer herinneringen te maken zoals we er al vele hebben. Meld je aan! Vele handen maken licht werk is het spreekwoord. Samen met elkaar zullen we deze vereniging in stand houden. Heb jij of jullie een plan voor onze club, spreek het uit! Laat de vereniging voortbestaan voor onze jeugd zodat ook die met elkaar vele herinneringen kunnen maken.

Bestuur SC Movado