Skip to main content

JAV donderdag 19 oktober

Deze wordt gehouden op donderdag 19 oktober, aanvang 20.00 uur in de kantine. Alle leden van SC Movado van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en hebben stemrecht. Donateurs, ouders van jeugdleden en belangstellenden zijn ook van harte welkom, maar zij hebben geen stemrecht. Afmelden JAV kan via een mail naar de secretaris (secretaris@scmovado.nl of d.bosua01@kpnmail.nl) of schriftelijk naar het adres Jan Ligthartlaan 33, 3312KD Dordrecht. Een lid mag van een ander lid een machtiging meenemen naar de vergadering en kan op deze wijze dus maximaal 2 stemmen uitbrengen. Om de vergadering rechtsgeldig te laten zijn, zijn er 22 leden (inclusief machtigingen) nodig. De agenda en jaarverslag worden op maandag 9 oktober via het weekblad verspreid. Het financieĢˆle verslag ligt vanaf 9 oktober in de bestuurskamer en kan met toestemming van een bestuurslid verkregen worden.
Bestuur