Skip to main content

Redactiecommissie

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het vervaardigen van het wekelijks mededelingenblad, de MeMovado.

Hierin staan onder meer het wedstrijdprogramma en de uitslagen, naast mededelingen van bestuur en commissies en aankondigingen van activiteiten.

Er zijn vier redactieleden die hier per toerbeurt verantwoordelijk voor zijn. Zij versturen de MeMovado vaak op zondagavond al per e-mail naar de leden en donateurs. Een klein gedeelte wordt nog op papier geprint, voor diegenen die niet over een computer beschikken.

Iedereen mag, mits van naam voorzien en op respectvolle wijze, artikelen aanleveren voor het blad. Kopij kan per mail bij de redactie worden aangeleverd: gebeurt dit op zondagavond vóór 21.00 uur, dan gaat die tekst mee in de MeMovado van die week.

De MeMovado wordt ook geplaatst op de website en op facebook.

Voor het inleveren van kopij, of voor overige vragen, kunt u altijd een van de redactieleden aanspreken, of een mail sturen naar
redactie@scmovado.nl 

Sandra de Boer Redactie en PR
Danielle de Jong Redactie
Piet Baijens Redactie
Peter Kock Redactie(website)
   

Commissies