header 2
CIMG0080.jpg

Nu afgelopen week nog een aantal aanvullende maatregelen is aangekondigd wordt het steeds moeilijker om nog op een toegestane en verantwoorde manier onze mooie sport te beoefenen. De bond heeft het begin van de zaalcompetitie in ieder geval moeten opschorten tot de eerste week van december maar het is niet zeker of dit stand houdt. Ondertussen mogen volwassenen slechts trainen op een manier die weinig recht doet aan wat we graag zouden willen, het is behelpen. Ik ben wel enorm blij dat we onze jeugdspelers nog wel een ‘normaal’ trainingsprogramma kunnen bieden en we zullen alles op alles zetten om dit ook door te laten gaan binnen de mogelijkheden. De activiteiten waar we allemaal zo naar uitkijken zoals de playbackshow, de eetavonden, bridge- en bingoavonden en de Kerstviering zullen dit jaar, ben ik bang, niet meer mogen plaatsvinden.


Ondertussen zie ik ook dat er bij meer leden terughoudendheid ontstaan. Nu Dordrecht bij naam genoemd wordt als een hotspot met veel besmettingen en we wellicht zelf mensen kennen die besmet zijn geweest worden we nu eenmaal voorzichtiger. En dat is te begrijpen en goed. Uiteindelijk is het ook aan de mensen zelf om risico’s in te schatten. Movado zal niemand willen ‘dwingen’ om te gaan trainen of mee te doen, we willen wel graag blijven faciliteren en aanbieden waar dat mogelijk is. Het binden van onze jeugdleden is daarbij een hele belangrijke, zeker in de periode van de Feestdagen. Om die reden hebben Jeugdcommissie en Activiteitencommissie in de afgelopen periode een paar zeer geslaagde activiteiten georganiseerd. Top gedaan door hen en blijf hun activiteiten in de gaten houden!
Met alle andere leden willen we natuurlijk ook graag in contact blijven al is dat bijzonder moeilijk. Daarin spelen we allemaal ook een eigen rol. Onze buitenactiviteiten Jeu de Boules en Gymnastiek kunnen bijvoorbeeld gewoon plaatsvinden als aan de afstandsvoorwaarden en groepsgrootte wordt voldaan en verder kan er op kleine schaal worden getraind, binnen en buiten.
Maar ik wil niet te somber over komen en alleen maar negatief zijn en denken in onmogelijkheden. Ook nu zijn er nog lichtpunten en ik ben er van overtuigd dat deze rare en onzekere tijden ook weer voorbijgaan. Dan is het slechts nog een nare herinnering en gaan we weer vooruit met onze hobby, onze club.
In mijn vorige artikel gaf ik aan iets over onze bedrijfsvoering te willen zeggen. Ik loop een beetje vooruit op de Jaarvergadering die we gaan proberen digitaal te organiseren maar zal hier geen details vermelden maar iedereen kan op z’n klompen aanvoelen dat deze crisis de club ook raakt in financiële zin. Belangrijke inkomstenbronnen als kantineomzet en bingo-opbrengsten vallen hard terug. In de afgelopen maanden heeft het bestuur maatregelen genomen om de kosten terug te dringen en dat zal (helaas) nog meer gaan gebeuren als de situatie langer aanhoudt. We zullen als vereniging de komende maanden bijzonder goed op onze uitgaven letten en sober en selectief zijn bij de keuzes die we maken. Op dit moment
bijvoorbeeld brengen we onze huisvestingskosten terug en hebben we er voor gekozen om, zolang de zaalcompetitie onzeker is, een deel van de zaaltrainingen stop te zetten en één keer per week buiten te blijven trainen. Huren van zalen is een van de grootste kostenposten van de vereniging. Ook zullen vergoedingen en attenties niet zo royaal zijn als we misschien gewend zijn. Daarbij zijn we heel scherp op mogelijk ondersteunende maatregelen vanuit de gemeente. Ik ben er bijzonder blij mee en ook trots op dat in de afgelopen 8 maanden niemand binnen Movado zijn contributie heeft teruggevraagd, niemand! Dit tekent onze gezamenlijke loyaliteit en verbondenheid met de vereniging ook in moeilijke tijden.
Geweldig en hartelijk dank hier voor. Het stelt Movado in staat om de kern van onze korfbal- activiteiten (clubhuis, veld/zaal huur, competitie ) vol te houden.

Houd vertrouwen en blijf allemaal gezond
Met sportieve groeten,
Erik Hoffmann

Ter Borg Autorijschool

sbb
De Linie ICT
logo ramakoba

BMN Bouwmaterialen

facebook pagina movado

Danny Ebbers events

Schepers

Elsco

Aankomende evenementen

Adresgegevens

Sportcomplex Patersweg
Ingang tussen nummers 205 en 207 
3314 HV Dordrecht

Contactgegevens

Tel: 078 - 614 60 16

Webbeheerder : Ad Vos ( )