header 2
PA263205.jpg

MOVADO EN CORONA

Aan alle spelers, leden, publiek en andere belangstellenden:
De Corona crisis gaat ook aan Movado niet ongemerkt voorbij. In het clubhuis en de organisatie zijn diverse maatregelen zichtbaar en douches en kleedruimtes kunnen maar deels worden gebruikt. Daarbij is nu ook binnen onze vereniging een geval van besmetting geconstateerd en zijn er bij diverse mensen tests afgenomen en/of mensen hebben in quarantaine gezeten. Dit zorgt voor ongerustheid en spanning maar ook voor veel vragen van
mensen. Aanstaande zaterdag is een hele drukke dag op ons veld (alle ploegen spelen thuis en we hebben dus ook veel gasten over de vloer) en van die dagen komen er nog meer. Een goed moment dus om nog eens een sterk signaal af te geven aan iedereen die op ons veld of in de kantine aanwezig is. De discipline om ons allen aan de maatregelen te houden kan echt beter. Er is alle reden om dit virus serieus te nemen (zonder bang te hoeven zijn...)
voor onze eigen gezondheid en die van anderen maar ook omdat we anders het risico lopen dat de gemeente maatregelen tegen de vereniging neemt. Nog een keer de (RIVM)uitgangspunten op een rij:
Gedrag op en rond het veld en in het clubhuis
· Blijf thuis als je klachten hebt en informeer anderen daar over
· Hoest of nies in je elleboog
· Houd 1.5 meter afstand van elkaar. Zeker in de kantine is dat moeilijk maar toch
Ook buiten beter hier op letten!
· Desinfecteer/was je handen regelmatig
· Houd je aan de looprichting in de kantine
· Gebruik de ingang en uitgang in de kantine op de juiste manier
· Gasten vullen het register bij de ingang in
· Geef gehoor aan de aanwijzingen van de mensen die proberen eea in goede banen te leiden

Corona coördinator
Het bestuur heeft voor de onbepaalde tijd een ‘Corona coördinator’ aangesteld. Simone Schumm is bereid gevonden die taak op zich te nemen met hulp van mensen uit TC en JC. Zij zal de regelgeving rondom Corona oppakken en is aanspreekpunt binnen de club voor leden/spelers die te maken krijgen met Corona, tevens aanspreekpunt voor andere verenigingen. Simone zal ook in overleg met bestuur en commissies nadenken over mogelijk
aanvullende/betere maatregelen. Ik verwacht van iedereen dat we Simone steunen in deze belangrijke taak.
Ik hoop dat we ons allen bewust zijn van de situatie en dat er maar weinig hoeft te gebeuren om de het hele korfbalseizoen op z’n kop te zetten. Als we niet allemaal verantwoordelijkheid voor eigen gedrag nemen zal het niet lukken, wij kunnen het namelijk niet afdwingen. Ik reken op jullie gezonde verstand en loyaliteit aan Movado!

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,
Erik Hoffmann

Movado blijft aan de Patersweg!

Aan alle leden, donateurs, ouders en belangstellenden;
Als eerder aangekondigd houden we op woensdag de 15e januari om 20.30 een informatie-uurtje in de kantine. Ik zal dan de stand van zaken met de gemeente vertellen en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
Afgelopen weken heeft de Dordtse politiek samen met de betrokken verenigingen een nieuwe stap gezet in ons ‘verhuisdossier’. Het komt er voor Movado op neer dat we voorlopig blijven zitten waar we zitten en voorzien worden van nieuwe velden en mogelijk andere zaken. De Sportvisie van Dordrecht zal komende jaren worden herzien en veel meer in lijn gebracht worden met andere grote bewegingen in Dordrecht. Dat zal echt wel een behoorlijke tijd in beslag nemen. Ik denk dat we zeker de komende 10 jaar verzekerd zijn van onze vertrouwde plek aan de Patersweg.

Namens het bestuur,
Erik Hoffmann

Een korte update: verhuisdossier

Aan alle leden, donateurs, ouders en belangstellenden;
een korte update: verhuisdossier.
Het is mogelijk dat in de aankomende week er berichten in de media verschijnen die betrekking hebben op ons verhuisdossier. Om jullie niet helemaal verrast te laten worden volgt hier een korte update.
Komende week zal in de gemeenteraad van Dordrecht op initiatief van wethouder Stam een brief worden voorgelegd. Hierin stelt hij dat de ontwikkelingen in Dordrecht op het gebied van woningbouw, sport, wijkontwikkeling, groen, enz.... zodanig complex en met elkaar verweven zijn dat een pas op de plaats verstandig zou zijn. Tegelijkertijd zet hij vraagtekens bij de huidige Sportvisie en de gevolgen daarvan die nog maar door weinig verenigingen in Dordt gedragen worden. De gemeente heeft tijd nodig om een meer integrale planning op te stellen en zoekt naar een tussenoplossing. Die lijkt er te komen, met als gevolg dat de kansen dat Movado voorlopig niet (gedwongen) zal verhuizen aanzienlijk toenemen.
Hoe dat er dan zou komen uit te zien en welke voorwaarden daar aan hangen is nog niet zeker maar er wordt nu al openlijk gesproken over nieuwe velden aan de Patersweg op korte termijn. Maar eerst moeten College en Raad het voorstel nog behandelen. We weten nog niet hoe dat gaat uitpakken. Het advies van de wethouder wordt gesteund door een 6-tal sportverenigingen waaronder Movado. Na bespreking in de gemeenteraad zullen we in januari een informatieavond bij Movado organiseren met leden en belangstellenden om de laatste stand van zaken en koers te bespreken.
Rest mij niets anders dan iedereen namens mijzelf en het bestuur bijzonder prettige feestdagen toe te wensen. De vereniging neemt een paar weken gas terug vwb training en wedstrijden. Het jaar 2019 was weer een hectisch maar o zo mooi jaar met bijzondere hoogtepunten, Movado is nog volop in beweging. We sluiten het jaar af met het kerstfeest op zaterdag de 21e.

Namens het bestuur,
Erik Hoffmann

Nieuws over verhuizing van SC Movado; aangepaste koers?

Beste leden, ouders, donateurs en andere belangstellenden,
Afgelopen week berichte ik over een op handen zijnde intentieverklaring tussen de gemeente en oa SC Movado. Daar waren we vorige week ook van overtuigd. Maar.....jullie hebben wellicht al eea in de media gelezen.... het is helaas niet doorgegaan.
Op het laatste moment wilde het College van B&W niet met de wethouder mee gaan en gaf hem dus geen toestemming om die verklaring te tekenen. Wat een klucht en wat een chaos in het gemeentelijke beleid dat heel slecht met de betrokken sportverenigingen omgaat. De verenigingen zijn afgelopen dinsdag nog furieus bij wethouder Stam op bezoek geweest maar hij kan er niet meer van maken. Weer vertraging en weer geen duidelijke lijn. Dubbeldam trekt ondertussen zijn eigen plan. Dat wil niet zeggen dat De Paraplu, ons samenwerkingsverband, nu wordt opgezegd. We blijven nog steeds samenwerken en elkaar steunen.
Komende week al wordt een eerste stap gezet om te praten wat er nu moet gaan gebeuren. De scherven moeten worden opgeraapt. Ook is er de vergadering van de gemeenteraad. De oppositiepartijen staan weliswaar op hun achterste benen maar kunnen geen potten breken. We zullen wel zien wat er gaat gebeuren.
Wat we nu eerst moeten gaan doen is lekker van de feestdagen, vrije tijd en familie genieten.
Voorlopig zitten we nog aan de Patersweg en doen we wat we altijd doen met Movado. Lekker korfballen en veel sociale activiteiten met zn allen. Laat dat voor ons het belangrijkste zijn.
Namens het bestuur wens ik iedereen fijne feestdagen en een prettig jaareinde.

Erik Hoffmann

Ter Borg Autorijschool

Elsco
sbb

Schepers

logo ramakoba

Danny Ebbers events

BMN Bouwmaterialen

facebook pagina movado
De Linie ICT

Menu inloggen

Adresgegevens

Sportcomplex Patersweg
Ingang tussen nummers 205 en 207 
3314 HV Dordrecht

Contactgegevens

Tel: 078 - 614 60 16

Webbeheerder : Ad Vos ( )