header 2
IMG_0118.jpg

Activiteitencommissie

De AC van SC Movado bestaat uit een 6-tal dames, die met liefde en enthousiasme diverse activiteiten voor jong en oud organiseren.

Zo wordt er geen Kerst en Pasen overgeslagen zonder dat er een activiteit georganiseerd wordt voor de jeugd. De Playback-avond, Koppelschieten, Darten, Spelavonden (Weerwolven, FIFA spel enz.) en de Seizoensafsluiting zijn jaarlijks terugkerende activiteiten.

Alle activiteiten worden met veel plezier georganiseerd door de dames. Heeft u een idee voor een leuke activiteit, neem dan contact met ons op via

Bingocommissie

bingoElke woensdagavond wordt er door een grote groep mensen bingo gespeeld. Met de verschillende bingokaarten worden er rondes gespeeld om de leukste prijzen te winnen.

Met een modern systeem is er op de verschillende TV's te zien welke nummers er getrokken zijn.

Heb je zin om een avondje bingo te spelen, dan ben je van harte welkom in onze kantine.

De kantine is vanaf 18:00 uur open en om 19:30 worden de eerste nummers getrokken. Wees wel op tijd, want je wilt toch niet de eerste nummers missen en daardoor niet weten of je al iets gewonnen hebt?

De contactpersoon van de Bingo is Leny. Je kunt bij haar terecht voor al je vragen.

Leny Blom 06-41800814

Natuurlijk mag je de bingo altijd een avondje uitproberen!

Bridgecommissie

bridge

Bridgen bij Movado

Elke maandag van 19.30 tot 22.30 uur in de kantine van Movado, in de periode van augustus tot en met juni.
Incl. bridge-cursussen.

Heeft U ook interesse?

Inlichtingen bij:
Paula en Hen v/d Berge (078-6100934)
Frits van Kuyk (078-6515146)

Jeu de Boule commissie

Jeu de Boules commissie

Al zo’n 35 jaar komen, gedurende het hele jaar, verschillende leden en donateurs op zondag bij elkaar voor het spelen van Jeu de Boules op het oude verharde veld.  

Jeu de Boules een sport of een spel.                                                                                                            

Wij zien het Jeu de Boules als een puur recreatief spel met daarin een sportelement, want het gaat er altijd wel om wie tijdens een partij het eerste de 13 punten haalt en daarmee 2 punten scoort voor het puntenklassement, dat per periode (half jaar) wordt vastgesteld.                                                      

Wat is Jeu de Boules? Eigenlijk niets meer of minder dan de stalen ballen (gewicht rond 700/740 gram en 3 ballen per deelnemer) zo dicht mogelijk bij een houten butje (klein balletje) zien te gooien. Dit doe je, op uitzonderingen na, niet alleen, maar met een medespeler en uiteraard een tegenpartij. Door het veld waarop gespeeld wordt, vergt het toch wel enige techniek, want soms komt het voor dat een bal een steentje raakt en ondanks de zwaarte, alle kanten opschiet. Ook een stukje tactiek kan geen kwaad, want je moet wel proberen zo dicht mogelijk bij het butje te komen en daarvoor is het soms nodig de bal van de tegenstander weg te ketsen.

Deelnemers.
De leukste vorm om Jeu de Boules te spelen is twee tegen twee. Door oneven aantallen deelnemers wordt dit soms een onderling drietal of twee drietallen tegen elkaar. Er worden bij ons per jaar twee periodes gespeeld en dit als puur recreatief, al gaat het wel ergens om, want aan het eind van elke periode ontvangen de winnaars een presentje.                                                                                                      Iedere deelnemer trekt vooraf een nummer en aan de hand daarvan worden de partijen gevormd en wordt de indeling bekend gemaakt. De partij die de toss wint, begint met het werpen van het butje en speelt vervolgens de eerste bal met als doel zo dicht mogelijk bij het butje te komen. Daarna is de tegenpartij aan de beurt, deze blijft gooien tot de bal dichter bij het butje ligt dan van de tegenpartij. Lukt dit, dan zijn de tegenstanders weer aan de beurt om te proberen dichterbij te gooien.

 Puntenklassement.
Als van beide partijen iedereen alle ballen heeft gegooid, dan bepaalt het aantal ballen van de partij die het dichtst bij het butje ligt het aantal punten. Dit kan er 1 zijn, maar soms zijn het meerdere ballen. De partij die het eerste de 13 punten bereikt is de winnaar van de partij en verdient daarmee 2 punten. Bij twee keer een drietal tegen elkaar is het te behalen punten hetzelfde als bij de tweetallen. Bij een drietal onderling liggen er voor de winnaar 2 punten en nummer twee 1 punt in het verschiet. De verliezers of nummer 3 bij een drietal ontvangen 0 punten. Elke wedstrijddag worden er twee partijen gespeeld en daarvan worden de punten genoteerd.

Contributie.

Alle deelnemers betalen een lidmaatschap of donatie aan SC. Movado,

Daarnaast betalen deelnemers en aanhang per maand € 4.00 aan de penningmeester van de Jeu Boules commissie waarvan de kosten worden betaald voor de jaarlijkse eetavond en tussendoortjes zoals een hapje en drankje na het Boulen.

 Aanvangstijd.

Het Jeu de Boules wordt het gehele jaar door op zondag gespeeld dus zowel in de lente, zomer, herfst en winter.                                                                                                                                                                                 De aanvangstijd is om 13.30 uur en verzameld wordt ervan af 13.00 uur in de kantine. 

Meedoen.

Op zoek naar een leuke en vooral sociale bezigheid? Schroom niet en kom eens op een zondag middag naar het Sportcomplex Patersweg ingang aan de Patersweg tussen nummer 205 en 207 of neem contact op met een commissielid, zie onderstaand.

U bent altijd van harte welkom.

Jeu de Boules commissie.

Voor informatie over het Jeu de Boules kan contact opgenomen worden met één van onderstaande personen.

Penningmeester    Lenie Blom     Tel.nr. 0786181893

Secretaris             Jan Plüs           

Lid                        Leo Alleman     Tel.nr. 0786312586    

 

 

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie bestaat uit 2 dames en 4 heren, en regelt alle technische zaken voor de jeugd.

Daaf Bosua: Voorzitter + ledenwerving/inschrijving nieuwe leden.

Nabiel Lagzimi; Contactpersoon voor A-B-C jeugd en RTC

Danielle Muller: Oefenwedstrijden + jeugddag/toernooien

Monique van Geldorp: Standen/uitslagen bijhouden, kampioenschappen regelen. 

Youri Visser: Contactpersoon voor D-E-F jeugd - ledenwerving

Bjorn vd Broek: activiteiten en clinics - ledenwerving

Wedstrijdsecretaris jeugd is Marsja Bussing, zij is geen lid van de JC, maar houdt natuurlijk wel nauw contact.

Een aantal zaken worden gezamenlijk uitgevoerd, zoals: Samenstelling teams (in overleg met trainers/coaches), trainingstijden veld en zaal.  

Emailadres van de JC is

Kampcommissie

Elk jaar in het weekeinde van Hemelvaartsdag gaan we met een grote groep kinderen op kamp.
Veel jeugd, maar ook veel ouderen gaan gezamenlijk van woensdagavond tot zondagmiddag op kamp.

Ruim 3 dagen gaan de deelnemers in groepen speurtochten doen, vragenrondes spelen, of avond-/ nachtspellen doen, zoals het dierengeluidenspel in het bos of 'de jongens tegen de meisjes' in het kamphuis. De fameuze sagetocht niet te vergeten: lekker griezelen en schrikken met je groep of team.

Drie keer per dag wordt er eten geserveerd door onze keukenploeg, die van een pannenkoek een diner kan maken. Maar owee, er zijn ook corvee- en sanitairdiensten, want we willen natuurlijk wel schone wc's, doucheruimtes en schoon bestek. Al met al altijd een grote groep die moe, maar ook voldaan op de zondag naar huis gaat. 

Voor informatie kun je altijd de hoofdleiding aanspreken of mailen naar .

Wilco de Boeff - Ale Bosua - Angelique Hoffmann - Peter Kock - Maikel Leeuwestein - Daaf Bosua

Kantinecommissie

De kantinecommissie bestaat uit: 
Maria Phillipo, Daaf Bosua en Els van den Assem.

Maria regelt de inkoop van drank en etenswaren en houdt de voorraad op peil. 

Zij zorgt ervoor dat de kantine wekelijks wordt schoongemaakt, met hulp op maandagavond van de senioren en A-teams.

Daaf regelt de bardiensten rond de wedstrijden en trainingen, met een aantal vaste medewerkers en diverse ouders.

Els regelt de financien van zowel de inkopen als de baromzetten.

Wie altijd gezocht worden, zijn mensen die tijd vrij willen maken om te zorgen dat onze kantine wekelijks schoongemaakt wordt en die er voor willen zorgen dat ouders, bezoekers, spelers en andere leden een drankje kunnen bestellen aan de bar.

Zou je willen helpen, schroom dan niet om een van de leden van de kantinecommissie aan te spreken.


Mailadres:

 

Klaverjascommissie

Elke vrijdagavond wordt er door een kleine groep mensen geklaverjast. Deze avonden worden door Wim van den Broek georganiseerd. Elke avond speel je 3 potjes met verschillende partners en verschillende tegenstanders.Dit wordt door middel van nummertjes trekken bereikt, iedere avond zijn er leuke kleine prijsjes te winnen waaronder natuurlijk ook de poedelprijs.Maar de gezelligheid staat bij iedereen voorop. Er wordt geklaverjast op zijn “Rotterdams”. Heeft u vragen of wilt u een avondje meedoen kom langs bij ons in de kantine of bel met Wim (06-13812811)

Onderhoudscommissie

onderhoudscommissieVaste medewerkers zijn Ad Vos, Daaf Bosua, Wilco de Boeff en Marco de Kort.

Losse medewerkers zijn Freek Oosting, Frank van Tooren, Arjan Landsmeer, Martin vd Assem en Danny Ebbers.

Movado heeft een onderhoudscommissie, die een aantal keer per jaar op een vrije zaterdag bij elkaar komt om het een en ander aan onderhoudswerkzaamheden aan ons clubgebouw uit te voeren. De “harde kern” wordt vaak aangevuld met specialisten uit hun vakgebied. De klussen lopen uiteen van het vastzetten van de deurkrukken tot het schoonvegen van het dak. We houden bij wat we wanneer gedaan hebben.

Het krijgen van materialen, die wij kunnen gebruiken voor onderhoud is een vorm van sponsoring in natura. We zijn dankbaar voor alles wat we krijgen en kunnen alles eigenlijk goed gebruiken.

De eerstvolgende klusdag wordt altijd bekend gemaakt in de MeMovado in de hoop dat er meer mensen een paar uur van hun tijd willen besteden aan het onderhoud van de kantine van SC Movado.

Contactpersoon van de onderhoudscommissie is Ad Vos (06-55593760)


Redactiecommissie

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het vervaardigen van het wekelijks mededelingenblad, de MeMovado. Hierin staan onder meer het wedstrijdprogramma en de uitslagen, naast mededelingen van bestuur en commissies en aankondigingen van activiteiten.

Er zijn vier redactieleden die hier per toerbeurt verantwoordelijk voor zijn. Zij versturen de MeMovado vaak op zondagavond al per e-mail naar de leden en donateurs. Een klein gedeelte wordt nog op papier geprint, voor diegenen die niet over een computer beschikken.

Iedereen mag, mits van naam voorzien en op respectvolle wijze, artikelen aanleveren voor het blad. Kopij kan per mail bij de redactie worden aangeleverd: gebeurt dit op zondagavond vóór 21.00 uur, dan gaat die tekst mee in de MeMovado van die week.

De stukjes voor de MeMovado worden indien gewenst ook geplaatst op de website en op facebook.

Voor het inleveren van kopij, of voor overige vragen, kunt u altijd een van de redactieleden aanspreken, of een mail sturen naar
 

Sandra de Boer Redactie en PR
Danielle de Jong Redactie
Piet Baijens Redactie
Peter Kock Redactie(website)
Ad Vos Websitebeheerder

Sponsorcommissie

Korfbal is een schone sport, een sport die nooit in verband wordt gebracht met geweld. Daarnaast een voorbeeld voor hoe integratie kan plaatsvinden. Sc MOVADO wil voor haar leden een ‘veilige haven’ vormen waarin door iedereen binnen de gestelde grenzen op een verantwoorde manier sport bedreven kan worden. Sportief gezien wil de vereniging een positief uithangbord voor Dordrecht (krispijn) zijn.

Om dit te kunnen organiseren zijn financiële middelen nodig.

Een mogelijkheid is het aanboren van sponsoring. Hiervoor is binnen Movado de sponsor commissie. Deze commissie zorgt er voor dmv het binnenhalen van reclame uitingen dat er ruimte komt om als vereniging naar een hoger plan te komen.

Op dit moment zijn er bij sportclub MOVADO de volgende sponsormogelijkheden:

    • Reclameborden: Rondom het hoofdveld op ons sportcomplex bestaat de mogelijkheid om een reclamebord te plaatsen.
    • Teamsponsoring: Wat is er mooier dan uw bedrijfsnaam en logo op de trainingspakken en/of shirts van een heel team te zien? Afhankelijk van het team dat u sponsort, gaat uw bedrijfsnaam van regio tot regio. Natuurlijk komen er ook foto's van de teams op onze website te staan.
    • Advertenties: Wilt u uw advertentie gelezen hebben door al onze lezers van de MeMovado. Dat kan onze redactie zal dit wekelijks meenemen als ze de MeMovado vervaardigen.
    • Schermsponsor: een reclame uiting roulerend op een scherm in de kantine

Wilt u meer informatie, stuur dan een berichtje naar
Of bel Erik Hoffmann (06-42 16 72 84), Arantxa Stam (06-39582731) of Ad Vos (06-55593769)

Technische commissie

De commissie bestaat uit Simone Schumm, Janet Vink, Chris Beuk en Bas de Koning.

Simone, Janet en Chris regelen alles rondom het wedstijdkorfbal, samenstelling teams, aanstelling trainers, trainingen enz.

Bas regelt de werkzaamheden van het breedtekorfbal.

Wedstrijdsecretaris Melissa de Boeff, zijn heeft geen zitting in de TC, maar houdt wel nauw contact. Zij wordt bijgestaan door Simone.

Simone (06-48790989)

SC Movado is aangesloten bij SponsorKliks.

Schepers

BMN Bouwmaterialen

sbb
facebook pagina movado

Ter Borg Autorijschool

logo ramakoba
De Linie ICT

Danny Ebbers events

Elsco

Adresgegevens

Sportcomplex Patersweg
Ingang tussen nummers 205 en 207 
3314 HV Dordrecht

Contactgegevens

Tel: 078 - 614 60 16

Webbeheerder : Ad Vos ( )